Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 6. decembra 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-2/10 RENV)

Jezik postopka: italijanščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.