Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2013 – Simpson v. Rada

(Věc F-142/11)1

„Veřejná služba – Povyšování – Rozhodnutí o nepovýšení žalobce do platové třídy A9 po úspěšné účasti ve výběrovém řízení do platové třídy A9 – Rovné zacházení“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Erik Simpson (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a A. F. Jensen, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o nepovýšení žalobce do platového stupně A9 po úspěšné účasti ve výběrovém řízení EPSO/AD/113/07 „Vedoucí oddělení (AD9) v oblasti překladatelství pro český, estonský, maďarský, litevský, lotyšský, maltský, polský, slovenský a slovinský jazyk v oblasti překladatelství“ a návrh na náhradu škody a úrokyVýrok rozsudkuRozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 9. prosince 2010 se zrušuje.Žaloba se ve zbývající částí zamítá. Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů vynaložených Erikem Simpsonem.