Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 12. detsembri 2013. aasta otsus – Simpson versus nõukogu

(kohtuasi F-142/11)1

(Avalik teenistus – Edutamine – Otsus jätta hageja pärast palgaastme AD9 konkursi edukat läbimist palgaastmele AD9 edutamata – Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Erik Simpson (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja A. F. Jensen)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta hageja palgaastmele AD9 edutamata pärast konkursi EPSO/AD/113/07 „Kirjaliku tõlke üksuste juhatajad (AD9): tšehhi, eesti, ungari, leedu, läti, malta, poola, slovaki ja sloveeni keel ” edukat läbimist, ja kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu Nõukogu 9. detsembri 2010. aasta otsus.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja E. Simpsoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 65, 3.3.2013, lk 26.