Language of document :

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 november 2013 – Kendrion NV / Europese Commissie

(Zaak C-50/12 P)1

(Hogere voorziening – Mededinging – Mededingingsregelingen – Markt van kunststof industriële zakken – Toerekenbaarheid aan moedermaatschappij van door dochteronderneming gepleegde inbreuk – Hoofdelijke aansprakelijkheid van moedermaatschappij voor betaling van aan dochteronderneming opgelegde geldboete – Buitensporig lange duur van procedure voor Gerecht – Beginsel van effectieve rechterlijke bescherming)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Rekwirante: Kendrion NV (vertegenwoordigers: P. Glazener en T. Ottervanger, advocaten)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Castillo de la Torre en S. Noë, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 16 november 2011, Kendrion / Commissie (T-54/06), waarbij het Gerecht heeft verworpen een verzoek tot nietigverklaring van beschikking C(2005) 4634 van de Commissie van 30 november 2005 inzake een procedure op grond van artikel 81 [EG] (Zaak COMP/F/38.354 – Industriële zakken), voor zover zij tot Kendrion is gericht, betreffende een mededingingsregeling op de markt van industriële kunststof zakken, alsook een verzoek tot nietigverklaring of, subsidiair, verlaging van de aan Kendrion opgelegde geldboete

Dictum

De hogere voorziening wordt afgewezen.

Kendrion NV wordt verwezen in de kosten van de onderhavige hogere voorziening.

____________

____________

1 PB C 80 van 17.3.2012.