Language of document :

Sag anlagt den 25. oktober 2013 – ZZ mod FRA

(Sag F-106/13)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af FRA’s direktørs afgørelse om at pålægge sagsøgeren en disciplinær sanktion i form af en irettesættelse.

Sagsøgerens påstande

Annullation af FRA’s direktørs afgørelse af 20. februar 2013 om at udstede en irettesættelse og, om nødvendigt, af afgørelsen af 22. februar 2013, der bekræfter irettesættelsen skriftligt.

Om nødvendigt annullation af FRA’s direktørs afgørelse af 17. juli 2013, som blev modtaget den 18. juli 2013, om afslag på klagen.

Sagsøgeren tilkendes passende erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade som følge af den administrative undersøgelses grove ulovlighed og ukorrekthed og af afgørelsen om at udstede en irettesættelse. Denne ikke-økonomiske skade er efter ret og billighed opgjort til 15 000 EUR.

FRA tilpligtes at betale alle sagens omkostninger.