Language of document :

Acțiune introdusă la 25 octombrie 2013 – ZZ/FRA

(Cauza F-106/13)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei directorului FRA privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare reclamantului sub forma unei mustrări

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei directorului FRA din data de 20 februarie 2013 privind aplicarea unei mustrări și, dacă este cazul, a deciziei din 22 februarie 2013 privind confirmarea în scris a mustrării;

dacă este cazul, anularea deciziei directorului FRA din data de 17 iulie 2013, primită la 18 iulie 2013, privind respingerea reclamației;

acordarea unor despăgubiri adecvate reclamantului pentru prejudiciul moral cauzat de ilegalitatea și de neregularitatea flagrante ale anchetei administrative și ale deciziei de aplicare a unei mustrări. Acest prejudiciu moral este evaluat ex aequo et bono la 15 000,00 EUR;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.