Language of document :

Tožba, vložena 25. oktobra 2013 – ZZ proti FRA

(Zadeva F-106/13)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe direktorja FRA, naj se tožeči stranki naloži disciplinska sankcija v obliki opomina

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču za uslužbence predlaga, naj:

razglasi za nično odločbo direktorja FRA z dne 20. februarja 2013 o izdaji opomina in, če je potrebno, odločbo z dne 22. februarja 2013 o pisni potrditvi opomina;

če je potrebno za nično razglasi odločbo z dne 17. julija 2013, ki je bila prejeta 18. julija 2013, s katero je bila pritožba zavrnjena;

odobri tožeči stranki pravično odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki ji je bila povzročena s hudo nezakonitostjo in neobičajnostjo upravne preiskave in odločbe o izdaji opomina. Ta nepremoženjska škoda je ex aequo et bono ocenjena na 15.000 EUR;

naloži toženi stranki plačilo vseh stroškov.