Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Riigikohus - Estonsko) – Nordecon AS, Ramboll Eesti AS v. Rahandusministeerium

(Věc C-561/12)1

„Veřejné zakázky – Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce – Možnost veřejného zadavatele vyjednávat o nabídkách, které nejsou v souladu se závaznými požadavky technických specifikací, jež jsou uvedeny v zadávací dokumentaci týkající se veřejné zakázky“

Jednací jazyk: estonština

Předkládající soud

Riigikohus

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS

Žalované: Rahandusministeerium

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Riigikohus - Výklad čl. 30 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, s. 114; Zvl. vyd. 06/07, s. 132) – Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce - Možnost veřejného zadavatele zahájit vyjednávání o nabídkách, které nejsou v souladu se závaznými požadavky technických specifikací, jež jsou uvedeny v zadávací dokumentaci týkající se veřejné zakázky - Změna technických specifikací v průběhu vyjednávání – Možnost zadat veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka není v souladu s těmito technickými specifikacemi

Výrok

Článek 30 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby musí být vykládán v tom smyslu, že veřejnému zadavateli nedovoluje, aby s uchazeči vyjednával o nabídkách, které neodpovídají závazným požadavkům stanoveným v technických specifikacích veřejné zakázky.

____________

1 Úř. věst. C 38, 9.2.2013.