Language of document :

2013 m. gruodžio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Riigikohus (Estija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nordecon AS, Ramboll Eesti AS prieš Rahandusministeerium

(C-561/12)1

(Viešieji pirkimai – Derybų skelbiant apie pirkimą procedūra – Perkančiosios organizacijos galimybė derėtis dėl pasiūlymų, neatitinkančių pirkimo dokumentuose pateiktose techninėse specifikacijose nustatytų privalomų reikalavimų)

Proceso kalba: estų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Riigikohus

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS

Atsakovė: Rahandusministeerium

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Riigikohus – 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132) 30 straipsnio 2 dalies išaiškinimas – Derybų procedūra su skelbimu apie pirkimą – Perkančiosios organizacijos galimybė derėtis ar nesiderėti dėl tokių pasiūlymų, kurie neatitinka privalomų viešojo pirkimo sutarties dokumentuose nustatytų techninių specifikacijų reikalavimų – Techninės specifikacijos, pakeistos per derybas – Galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį su tuo dalyviu, kurio pateiktas pasiūlymas neatitinka minėtų techninių specifikacijų.

Rezoliucinė dalis

Pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 30 straipsnio 2 dalį perkančiajai organizacijai neleidžiama derėtis su dalyviais dėl pasiūlymų, kurie neatitinka pirkimo techninėse specifikacijose nustatytų privalomų reikalavimų.

____________

1 OL C 38, 2013 2 9.