Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Riigikohus - Estonija) – Nordecon AS, Ramboll Eesti AS proti Rahandusministeerium

(Zadeva C-561/12)1

(Javna naročila – Postopek s pogajanji po predhodni objavi – Možnost, da se naročnik pogaja o ponudbah, ki ne izpolnjujejo zavezujočih zahtev iz tehničnih specifikacij, navedenih v razpisni dokumentaciji naročila)

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Riigikohus

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS

Tožena stranka: Rahandusministeerium

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Riigikohus – Razlaga člena 30(2) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132) – Postopek s pogajanji po predhodni objavi – Obstoj oziroma neobstoj možnosti, da se naročnik pogaja o ponudbah, ki ne izpolnjujejo zavezujočih zahtev iz tehničnih specifikacij, navedenih v razpisni dokumentaciji javnega naročila – Tehnične specifikacije, spremenjene med pogajanji – Možnost oddaje javnega naročila ponudniku, čigar ponudba ne ustreza tem tehničnim specifikacijam

Izrek

Člen 30(2) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev naročniku ne dovoljuje, da se s ponudniki pogaja o ponudbah, ki ne izpolnjujejo zavezujočih zahtev iz tehničnih specifikacij naročila.

____________

1 UL C 38, 9.2.2013.