Language of document :

Tužba podnesena 28. studenoga 2013. – DK Recycling und Roheisen protiv Komisije

(Predmet T-630/13)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Njemačka) (zastupnik: S. Altenschmidt, Rechtsanwalt)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi članak 1. stavak 1. Odluke 2013/448/EU tužitelja od 5. rujna 2013. o nacionalnim provedbenim mjerama za prijelaznu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova u skladu s člankom 11. stavkom 3. Direktive 2003/87/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća (C[2013] 5666, 2013/448/EU, SL L 240, str. 27.) u dijelu u kojem se odbija uvrštavanje postrojenja popisanih u Prilogu I., točka A i točka D s oznakama postrojenja DE000000000001320 i DE-new-14220-0045 na popis postrojenja obuhvaćenih Direktivom 2003/87/EZ koji je Komisiji sukladno članku 11. stavku 1. Direktive 2003/87/EZ dostavila Njemačka te odgovarajuće preliminarne godišnje količine emisijskih jedinica besplatno dodijeljene tim postrojenjima;

Komisiji naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj u bitnome ističe sljedeće:

Pobijana odluka povređuje, u dijelu u kojem je pobija tužitelj, Direktivu 2003/87/EZ i Odluku 2011/278/EU2 . Povrh toga, Odluka je protivna načelu proporcionalnosti i Povelji o temeljnim pravima Europske unije. Također nije ni propisno obrazložena.

U dijelu u kojem se tužiteljevo odbijanje besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima temelji na tome da im je Njemačka odobrila dodatnu prijelaznu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica kao kompenzaciju za neprihvatljivu strogost, tužitelj ističe da, suprotno mišljenu Komisije, ta dodjela nije protivna Odluci 2011/278. U svakom slučaju, posebna dodjela u slučajevima prekomjerne strogosti kao kompenzacija za neprihvatljiva opterećenja kao posljedice trgovanja emisijama proizlazi iz jamstava Povelje o temeljnim pravima Europske unije, osobito temeljnih prava slobode poduzetništva i vlasništva kao i načela proporcionalnosti.U dijelu u kojem se odbijanje besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima tužitelja temelji na tome da im je Njemačka odobrila dodatnu prijelaznu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za proizvodnju koncentrata cinka u visokoj peći tužitelja na temelju potpostrojenja s procesnim emisijama tužitelj prigovara da je pobijana Odluke protivna Odluci 2011/278 te da je proturječno i nedovoljno obrazložena.Konačno, tužitelj prigovara povredi zahtjevâ pravičnog upravljanja sukladno članku 41. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Prije donošenja odluke tužitelju nije pružena prilika za očitovanje.