Language of document : ECLI:EU:T:2012:103

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα)
της 6ης Μαρτίου 2012 —
FLSmidth κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T‑65/06)

«Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Τομέας των πλαστικών βιομηχανικών σάκων — Απόφαση με την οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ — Καταλογισμός της παραβατικής συμπεριφοράς — Διάρκεια της παραβάσεως — Πρόστιμα — Σοβαρότητα της παραβάσεως — Ελαφρυντικές περιστάσεις — Συνεργασία κατά τη διοικητική διαδικασία — Αναλογικότητα — Εις ολόκληρον ευθύνη»

1.                     Ανταγωνισμός — Κανόνες της Ένωσης — Παραβάσεις — Καταλογισμός — Μητρική εταιρία και θυγατρικές — Οικονομική ενότητα — Κριτήρια εκτιμήσεως — Τεκμήριο ασκήσεως αποφασιστικής επιρροής από τη μητρική εταιρία επί των θυγατρικών που της ανήκουν εξ ολοκλήρου — Εταιρία χαρτοφυλακίου κατέχουσα το 100 % του κεφαλαίου ενδιάμεσης εταιρίας στην οποία ανήκει το σύνολο του κεφαλαίου θυγατρικής του ομίλου — Υποχρεώσεις όσον αφορά την απόδειξη βαρύνουσες την εταιρία που επιθυμεί να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό (Άρθρο 81 § 1 ΕΚ) (βλ. σκέψεις 22-24, 26-40)

2.                     Ανταγωνισμός — Πρόστιμα — Εκτίμηση σε συνάρτηση με την ατομική συμπεριφορά της επιχειρήσεως — Μη επιβολή κυρώσεως σε άλλον επιχειρηματία — Δεν ασκεί επιρροή (Άρθρο 81 § 1 ΕΚ· κανονισμός 1/2003 του Συμβουλίου, άρθρο 23 § 2) (βλ. σκέψη 35)

3.                     Ανταγωνισμός — Πρόστιμα — Ύψος — Καθορισμός — Κριτήρια — Σοβαρότητα της παραβάσεως — Ελαφρυντικές περιστάσεις — Επιχείρηση που επέδειξε παθητική συμπεριφορά ή μιμήθηκε άλλες επιχειρήσεις — Κριτήρια εκτιμήσεως (Άρθρο 81 § 1 ΕΚ· κανονισμός 1/2003 του Συμβουλίου, άρθρο 23 § 2· ανακοίνωση 98/C 9/03 της Επιτροπής, σημείο 3, πρώτη περίπτωση) (βλ. σκέψεις 57-59, 63)

4.                     Ανταγωνισμός — Πρόστιμα — Ύψος — Καθορισμός — Μέγιστο ύψος — Υπολογισμός — Κύκλος εργασιών που λαμβάνεται υπόψη — Σωρευτικός κύκλος εργασιών τον οποίο πραγματοποιεί το σύνολο των εταιριών που απαρτίζουν την οικονομική οντότητα η οποία ενεργεί ως επιχείρηση — Όρια (Άρθρο 81 § 1 ΕΚ· κανονισμός 1/2003 του Συμβουλίου, άρθρο 23 § 2· ανακοίνωση 98/C 9/03 της Επιτροπής, σημείο 5) (βλ. σκέψεις 78-79)

5.                     Ανταγωνισμός — Πρόστιμα — Ύψος — Καθορισμός — Μη επιβολή προστίμου ή μείωσή του σε αντάλλαγμα της συνεργασίας της κατηγορουμένης επιχειρήσεως — Προϋποθέσεις — Μητρική εταιρία και θυγατρικές — Χωριστή εκτίμηση της συνεργασίας των επιχειρήσεων αυτών (Άρθρο 81 § 1 ΕΚ· κανονισμός 1/2003 του Συμβουλίου, άρθρο 23 § 2· ανακοίνωση 96/C 207/04 της Επιτροπής, τίτλος Δ, σημείο 2) (βλ. σκέψεις 83-86, 88-96)

Αντικείμενο

Κυρίως, αίτημα μερικής ακυρώσεως της αποφάσεως C(2005) 4634 τελικό της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2005, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 81 [ΕΚ] (υπόθεση COMP/F/38.354 — Βιομηχανικοί σάκοι), και, επικουρικώς, αίτημα μειώσεως του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με την εν λόγω απόφαση.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση C(2005) 4634 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 81 [ΕΚ] (υπόθεση COMP/F/38.354 — Βιομηχανικοί σάκοι), καθόσον και στο μέτρο που η FLSmidth & Co. A/S κρίθηκε, με την εν λόγω απόφαση, υπεύθυνη για την ενιαία και διαρκή παράβαση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 1, παράγραφος 1, της αποφάσεως αυτής, όσον αφορά το χρονικό διάστημα από τις 31 Δεκεμβρίου 1990 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1991.

2)

Ορίζει σε 14,45 εκατομμύρια ευρώ το ποσό του προστίμου για την καταβολή του οποίου η FLSmidth & Co. A/S ευθύνεται εις ολόκληρον βάσει του άρθρου 2, στοιχείο στ΄, της αποφάσεως C(2005) 4634.

3)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

4)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η FLSmidth & Co. φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.