Language of document : ECLI:EU:C:2012:147

Liidetud kohtuasjad C‑90/11 ja C‑91/11

Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt

ja

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

versus

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht)

Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjused – Väljendid, mis koosnevad sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis on moodustatud nende sõnade algustähtedest – Eristusvõime – Kirjeldavus – Hindamiskriteeriumid

Kohtuotsuse kokkuvõte

Õigusaktide ühtlustamine – Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95 – Registreerimisest keeldumine või kehtetuks tunnistamine – Eristusvõime puudumine – Kaubamärk, mis koosneb eranditult märkidest või tähistest, mis võivad tähistada kauba omadusi – Mõiste

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/95, artikli 3 lõike 1 punktid b ja c)

Direktiivi 2008/95 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et need on kohaldatavad sõnamärgi suhtes, mis koosneb kõrvuti paigutatud kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni sõnakombinatsiooni lühendina, kuna see on moodustatud sõnakombinatsiooni iga sõna algustähtedest, ja seetõttu võib asjaomast kaubamärki tervikuna mõista kui kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni, millel seetõttu puudub eristusvõime.

Sõnakombinatsioonis sisalduvate sõnade algustähtedest koosneval tähekombinatsioonil on nimelt sõnakombinatsioonis vaid täiendav positsioon. Mõlemad tähekombinatsioonid, mis iseseisvalt ei ole küll kirjeldavad, võivad muutuda kirjeldavaks asjaomases kaubamärgis, kus need on kombineeritud peamise väljendiga, mis ise on kirjeldav, kusjuures tähekombinatsiooni tajutaks kui peamise väljendi lühendit.

(vt punktid 38, 40 ja resolutsioon)