Language of document : ECLI:EU:C:2012:147

Yhdistetyt asiat C‑90/11 ja C‑91/11

Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt

ja

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

vastaan

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(Bundespatentgerichtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet – Ilmaisut, jotka muodostuvat sanayhdistelmästä ja kirjainyhdistelmästä, jonka kirjaimet ovat samoja kuin kyseisen sanayhdistelmän sanojen alkukirjaimet – Erottamiskyky – Kuvailevuus – Arviointiperusteet

Tuomion tiivistelmä

Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95 – Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran ominaisuuksia – Käsite

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

Tavaramerkkidirektiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on tulkittava siten, että niitä sovelletaan sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistämällä kuvaileva sanayhdistelmä ja kirjainyhdistelmä, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, jos kohdeyleisö mieltää kirjainyhdistelmän kyseisen sanayhdistelmän lyhenteeksi siksi, että kirjainyhdistelmässä toistetaan kyseisen sanayhdistelmän kunkin sanan alkukirjaimet, ja jos kyseinen tavaramerkki voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna näin ollen ymmärtää kuvailevien ilmaisujen tai lyhenteiden yhdistelmäksi, jolta tästä syystä puuttuu erottamiskyky.

Kirjainyhdistelmällä, jossa toistetaan sanayhdistelmän muodostavien sanojen alkukirjaimet, on nimittäin sanayhdistelmään nähden ainoastaan toisarvoinen asema. Kumpikin kyseessä oleva kirjainyhdistelmä voi, vaikkei se olekaan erikseen tarkasteltuna kuvaileva, olla kuvaileva sen vuoksi, että se on yhdistetty kyseisessä tavaramerkissä pääasialliseen ilmaisuun, joka on erikseen tarkasteltuna kuvaileva ja jonka lyhenteeksi kyseinen kirjainyhdistelmä mielletään.

(ks. 38 ja 40 kohta sekä tuomiolauselma)