Language of document : ECLI:EU:C:2012:147

Gevoegde zaken C‑90/11 en C‑91/11

Alfred Strigl — Deutsches Patent‑ und Markenamt
en
Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

tegen

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(verzoek van het Bundespatentgericht om een prejudiciële beslissing)

„Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Weigerings‑ of nietigheidsgronden — Woorduitdrukkingen bestaande uit woordcombinatie en lettercombinatie die overeenstemt met beginletters van woorden van deze woordcombinatie — Onderscheidend vermogen — Beschrijvend karakter — Beoordelingscriteria”

Samenvatting van het arrest

Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 2008/95 — Weigering van inschrijving of nietigheid — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waar — Begrip

(Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 1, sub b en c)

Artikel 3, lid 1, sub b en c, van merkenrichtlijn 2008/95 dient aldus te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist.

De lettercombinatie die de beginletter van elk woord van de woordcombinatie herhaalt, is namelijk slechts ondergeschikt aan deze woordcombinatie. Elke lettercombinatie kan, ook al is deze afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend, beschrijvend worden wanneer zij binnen het betrokken merk wordt gecombineerd met een in se beschrijvende woordcombinatie waarvan zij als de afkorting wordt waargenomen.

(cf. punten 38, 40 en dictum)