Language of document : ECLI:EU:C:2012:147

Združeni zadevi C‑90/11 in C‑91/11

Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt

in

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

proti

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Bundespatentgericht)

„Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost – Besedni izrazi, ki jih sestavljata kombinacija besed in zaporedje črk, enakih začetnim črkam teh besed – Razlikovalni učinek – Opisnost – Merila presoje“

Povzetek sodbe

Približevanje zakonodaj – Znamke – Direktiva 2008/95 – Zavrnitev registracije ali ničnosti – Neobstoj razlikovalnega učinka – Znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki označujejo lastnosti blaga – Pojem

(Direktiva 2008/95 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 3(1)(b) in (c))

Člen 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da se uporablja za besedno znamko, ki jo sestavljata kombinacija opisne besedne zveze in zaporedja črk, ki samo po sebi ni opisno, če javnost to zaporedje črk dojema kot okrajšavo navedene besedne zveze, ker je sestavljeno iz začetnih črk vseh besed te besedne zveze, in je tako treba zadevno znamko kot celoto razumeti kot kombinacijo opisnih označb ali okrajšav, ki je zato brez razlikovalnega učinka.

Zaporedje črk, sestavljeno iz začetnih črk besed v besedni zvezi, je namreč v razmerju do nje samo postransko. Vsako zadevno zaporedje črk, čeprav je, kadar se presoja posebej, neopisno, je lahko opisno zaradi kombinacije z glavnim izrazom znotraj zadevne znamke, ki je kot tak opisen in kot okrajšava katerega se navedeno zaporedje dojema.

(Glej točki 38 in 40 ter izrek.)