Language of document :

17. detsembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus Europol

(kohtuasi F-122/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid J. Kempeners ja M. Itani)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi ese ja sisu

Tühistada Europoli otsus mitte pikendada hageja lepingut tähtajatult ja mõista Europolilt välja summa, mis saadakse, lahutades töötasust, mida hageja oleks võinud jätkuvalt Europolis saada, kõik muud hüvitised, mida ta tegelikult sai.

Hageja nõuded

Tühistada Europoli 6. mai 2013. aasta otsus, millega Europol teavitas hagejat sellest, et ta ei pikenda hageja lepingut tähtajatult ja et see leping lõpeb 31. oktoobril 2013;

mõista Europolilt hageja kasuks välja summa, mis saadakse, lahutades töötasust, mida hageja oleks Europoli tööle jäädes saanud, kogu töötasu, tasud, töötushüvitised või kõik muud asendushüvitised, mida ta Europolist saadava töötasu asemel alates 1. oktoobrist 2013 tegelikult sai;

mõista kohtukulud välja Europolilt.