Language of document :

Tužba podnesena 17. prosinca 2013. – ZZ protiv Europola

(Predmet F-122/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: J. Kempeners i M. Itani, odvjetnici)

Tuženik: Europski policijski ured (Europol)

Predmet i opis spora

Poništenje odluke Europola o neproduljivanju tužiteljeva ugovora na neodređeno vrijeme i nalaganje Europolu isplate razlike između primitaka od rada koje bi nastavio primati u Europolu i bilo koje druge naknade koju je stvarno primio.

Tužbeni zahtjev tužitelja

poništiti odluku Europola od 6. svibnja 2013. kojom Europol obavještava tužitelja da neće produljiti njegov ugovor na određeno vrijeme koji ističe 31. listopada 2013.;

naložiti Europolu da tužitelju isplati razliku između, s jedne strane, iznosa primitaka od rada na koje bi imao pravo da je ostao u službi u Europolu, i, s druge strane, iznosa dohotka, honorara, naknada za nezaposlenost ili bilo koje druge zamjenske naknade koju je stvarno primio od 1. listopada 2013. umjesto primitaka od rada koje je ostvarivao u Europolu;naložiti Europolu snošenje troškova.