Language of document :

Жалба, подадена на 29 ноември 2013 г. — ZZ и ZZ/Комисия

(Дело F-114/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и ZZ (представители: A. Salerno и B. Cortese, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на органа по назначаването, с което се отказва да се признае законосъобразността на решението на местния комитет на персонала на Комисията в Люксембург за оттегляне на пълномощията от лицето, упълномощено да го представлява пред централния комитет на персонала на КомисиятаИскания на жалбоподателитеда се отмени решението на органа по назначаването, с което се отказва да се признае законосъобразността на решението на местния комитет на персонала на Комисията в Люксембург за оттегляне на пълномощията от лицето, упълномощено да го представлява пред централния комитет на персонала на Комисията,да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.