Language of document :

Žaloba podaná dne 29. listopadu 2013 – ZZ a ZZ v. Komise

(Věc F-114/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a ZZ (zástupci: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování odmítajícího uznat legalitu rozhodnutí místního výboru zaměstnanců v Lucemburku o zrušení pověření uděleného svému zmocněnci k zastupování v ústředním výboru zaměstnanců Komise

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování odmítajícího uznat legalitu rozhodnutí místního výboru zaměstnanců v Lucemburku o zrušení pověření uděleného svému zmocněnci k zastupování v ústředním výboru zaměstnanců Komise,uložit Komisi náhradu nákladů řízení.