Language of document :

Sag anlagt den 29. november 2013 – ZZ og ZZ mod Kommissionen

(Sag F-114/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ og ZZ (ved advokaterne A. Salerno og B. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse, hvorved det nægtes at anerkende lovligheden af den afgørelse, som det lokale personaleudvalg i Luxembourg traf om at tilbagekalde det mandat, som en befuldmægtiget var tildelt med henblik på at repræsentere dét ved Kommissionens Centrale Personaleudvalg.

Sagsøgernes påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse, hvorved det nægtes at anerkende lovligheden den afgørelse, som det lokale personaleudvalg i Luxembourg traf om at tilbagekalde det mandat, som en befuldmægtiget var tildelt med henblik på at repræsentere dét ved Kommissionens Centrale Personaleudvalg.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.