Language of document :

29. novembril 2013 esitatud hagi – ZZ ja ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-114/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ ja ZZ (esindajad: advokaadid A. Salerno ja B. Cortese)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus keelduda tunnustamast Luxembourgi kohaliku personalikomitee niisuguse otsuse seaduslikkust, millega volituse saajalt võetakse volitus esindada kohalikku personalikomiteed komisjoni personali keskkomitees.

Hagejate nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse otsus keelduda tunnustamast Luxembourgi kohaliku personalikomitee niisuguse otsuse seaduslikkust, millega volituse saajalt võetakse volitus esindada kohalikku personalikomiteed komisjoni personali keskkomitees;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.