Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 29. novembrī – ZZ un ZZ/Komisija

(lieta F-114/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un ZZ (pārstāvji – A. Salerno un B. Cortese, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmuma, ar kuru atteikts atzīt Luksemburgas vietējās personāla komitejas lēmuma atsaukt pilnvaras, kas piešķirtas pilnvarotajai personai, lai tā šo komiteju pārstāvētu Komisijas Centrālajā personāla komitejā, likumību, atcelšana

Prasītāju prasījumi:prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru atteikts atzīt Luksemburgas vietējās personāla komitejas lēmuma atsaukt pilnvaras, kas piešķirtas pilnvarotajai personai, lai tā šo komiteju pārstāvētu Komisijas Centrālajā personāla komitejā, likumību;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.