Language of document :

Žaloba podaná 29. novembra 2013 – ZZ a ZZ/Komisia

(vec F-114/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a ZZ (v zastúpení: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o neuznaní zákonnosti rozhodnutia miestneho výboru zamestnancov v Luxemburgu, ktorým sa odvoláva poverenie udelené splnomocnencovi na zastupovanie tohto výboru v ústrednom výbore zamestnancov Komisie

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o neuznaní zákonnosti rozhodnutia miestneho výboru zamestnancov v Luxemburgu, ktorým sa odvoláva poverenie udelené splnomocnencovi na zastupovanie tohto výboru v ústrednom výbore zamestnancov Komisie,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.