Language of document :

Talan väckt den 29 november 2013 – ZZ och ZZ mot kommissionen

(Mål F-114/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ och ZZ (ombud: advokaterna A. Salerno och B. Cortese)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte erkänna lagenligheten hos ett beslut av den lokala personalkommittén i Luxemburg att återkalla mandatet för en av sina företrädare i kommissionens centrala personalkommitté.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte erkänna lagenligheten hos ett beslut av den lokala personalkommittén i Luxemburg att återkalla mandatet för en av sina företrädare i kommissionens centrala personalkommitté,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.