Language of document :

Tužba podnesena 19. prosinca 2013. – ZZ protiv Parlamenta

(Predmet F-124/13)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: C. Bernard-Glanz, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Predmet i opis spora

Poništenje odluke tijela za imenovanje kojom je odbijen tužiteljev zahtjev za pružanje pomoći.

Tužbeni zahtjev tužitelja

poništiti pobijanu odluku i, ukoliko je potrebno, odluku kojom se odbija prigovor;

naložiti tuženiku da tužitelju isplati 50 000 EUR na ime naknade za pretrpljenu nematerijalnu štetu, zajedno sa zakonskim kamatama do potpune isplate;naložiti tuženiku da isplati tužitelju četvrtinu iznosa liječničkih troškova nastalih u vezi s pogoršanjem njegovog zdravstvenog stanja na ime naknade za pretrpljenu materijalnu štetu, zajedno sa zakonskim kamatama do potpune isplate;naložiti tuženiku snošenje troškova.