Language of document :

9. detsembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-118/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada karjääriarengu aruanne ajavahemikul 1. juuli 2001 – 31. detsember 2002 ning tühistada 2003. aasta edutamise käigus antud teenetepunktid.

Hageja nõuded

tühistada hageja karjääriarengu aruanne (REC/CDR) ajavahemikul 1. juuli 2001 – 31. detsember 2002;

teise võimalusena tühistada hageja 2003. aasta edutamise käigus saadud teenetepunktid, kuna need ei vasta tema palgaastmel olevatele töötajatele sama aasta eest antud punktide keskmisele tasemele;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.