Language of document :

Žaloba podaná 9. decembra 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-118/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: F. Frabetti, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie správy o služobnom postupe za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002 a zrušenie bodov za zásluhy pridelených v roku 2003

Návrhy žalobcu

zrušiť správu o služobnom postupe (REC/CDR) žalobcu za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002,

subsidiárne zrušiť body za zásluhy žalobcu za rok 2003, keďže nie sú na úrovni priemeru bodov pridelených zamestnancom jeho platovej triedy v tom istom roku,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.