Language of document :

Tožba, vložena 9. decembra 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-118/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti poročila o kariernem napredovanju za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2002 in ničnosti točk za delovno uspešnost, dodeljenih v napredovalnem obdobju 2003.

Predlogi tožeče stranke

Poročilo o kariernem napredovanju (REC/CDR) tožeče stranke za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2002 naj se razglasi za nično;podredno naj se za nične razglasijo točke za delovno uspešnost tožeče stranke iz napredovalnega obdobja 2003, ker niso na ravni povprečja točk za delovno uspešnost, dodeljenih osebju iz njenega razreda za to obdobje;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.