Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 27 januari 2014 – Loescher mot Rådet

(Mål F-134/12)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 26, 26.1.2013, sid. 74.