Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 – Glantenay a další v. Komise

(Spojené věci F-23/12 a F-30/12)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/204/10 – Výběr na základě kvalifikačních předpokladů – Vyloučení kandidátů bez konkrétního přezkoumání jejich diplomů a jejich odborné praxe“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Jérôme Glantenay a další (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalobce: Marco Cecchetto (Rovigo, Itálie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Curall a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí výběrové komise otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/204/10 nepřipustit žalobce do další fáze výběrového řízení.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí výběrové komise otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/204/10 vyloučit přihlášky pánů Bonaguria, Cecchetta, Gecse, Glantenayho, Gorgola, Kalameese a Skrobicha, jakož i paní Venckunaite a Załęska z výběrového řízení, aniž by tyto přihlášky byly přezkoumány v rámci druhé fáze výběru na základě kvalifikačních předpokladů stanovené v oznámení o výběrovém řízení, se zrušují.Žaloby ve věcech F-23/12 a F-30/12 se ve zbývajících částech zamítají.Evropská komise ponese devět desetin vlastních nákladů řízení a nahradí náklady řízení vynaložené pány Bonaguriem, Cecchettem, Gecsem, Glantenayem, Gorgolem, Kalameesem a Skrobichem, jakož i paní Venckunaite a Załęska.Paní Cruceru ponese vlastní náklady řízení a nahradí desetinu nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.