Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. septembri 2013. aasta otsus – Glantenay jt versus komisjon

(liidetud kohtuasjad F-23/12 ja F-30/12)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursiteade EPSO/AD/204/10 – Kvalifikatsioonide põhjal valimine – Kandidaatide kõrvalejätmine ilma nende diplomeid ja töökogemust konkreetselt hindamata)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Jérôme Glantenay jt (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Mourato)

Hageja: Marco Cecchetto (Rovigo, Itaalia) (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/204/10 komisjoni otsus mitte lubada hagejaid järgmisesse konkursietappi.

Resolutsioon

Tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/204/10 otsused jätta konkursimenetlusest kõrvale Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgoli, Kalamehe, Skrobichi, Venckunaite ja Załęska kandidatuurid, ilma et neid oleks hinnatud teises valikumenetluse etapis, mis konkursiteates on ette nähtud.Jätta hagid kohtuasjades F-23/12 ja F-30/12 ülejäänud osas rahuldamata.Jätta üheksa kümnendikku Euroopa Komisjoni kohtukuludest tema enda kanda ja mõista temalt välja Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgoli, Kalamehe, Skrob

avaliku konkursi EPSO/AD/204/10 komisjoni otsus mitte lubada hagejaid j

ärgmisesse konkursietappi.ResolutsioonTühistada avaliku konkursi EPSO/AD/204/10 otsused jätta konkursimenetlusest kõrvale Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgoli, Kalamehe, Skrobichi, Venckunaite ja Załęska kandidatuurid, ilma et neid oleks hinnatud teises valikumenetluse etapis, mis konkursiteates on ette nähtud.Jätta hagid kohtuasjades F-23/12 ja F-30/12 ülejäänud osas rahuldamata.Jätta üheksa kümnendikku Euroopa Komisjoni kohtukuludest tema enda kanda ja mõista temalt välja Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgoli, Kalamehe, Skrobichi, Venckunaite ja Załęska kohtukulud.Jätta Cruceru kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja üks kümnendik Euroopa Komisjoni kohtukuludest.