Language of document :

Personaldomstolens dom av den 16 september 2013 – Glantenay m.fl.. mot kommissionen

(Mål F-23/12 och F-30/12)( )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/204/10 – Meritbedömning – Bortsållning av sökande utan konkret granskning av deras examensbevis och yrkeserfarenhet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jérôme Glantenay m.fl (Bryssel, Belgien) (ombud: advokat C. Mourato)

Sökande: Marco Cecchetto (Rovigo, Italien) (ombud : advokat C. Mourato)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: MM. J. Currall och G. Gattinara)

Saken

Personalmål – Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet av uttagningskommittén i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/204/10 att inte ge sökanden tillträde till följande etapp i provet.

Domslut

Besluten av uttagningskommittén för allmänt uttagningsprov EPSO/AD/204/10 att utesluta ansökningarna av Davide Bonagurio, Marco Cecchetto, Attila Gecse, Jérôme Glantenay, Błażej Gorgol, Alar Kalamees, Krzysztof Skrobich, Indre Venckunaite och Magdalena Załęska från uttagningsförfarandet utan att granska dem i den andra etappen av den meritbedömning som föreskrivs i meddelandet om uttagningsprov ogiltigförklaras.Talan i de förenade målen F-23/12 och F-30/12 ogillas i övrigt.Europeiska kommissionen ska bära nio tiondelar av sin rättegångskostnad och förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna för Davide Bonagurio, Marco Cecchetto, Attila Gecse, Jérôme Glantenay, Błażej Gorgol, Alar Kalamees, Krzysztof Skrobich, Indre Venckunaite och Magdalena Załęska.Irina Cruceru ska bära sin rättegångskostnad o

ch förpliktas att ersätta en tiondel av Europeiska kommissionens

rättegångskostnader.