Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 – Cortivo v. Parlament

(Věc F-52/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Opravný koeficient – Členský stát pobytu – Pojem – Hlavní bydliště – Bydliště ve dvou členských státech – Podpůrné dokumenty – Oprávněné očekávání“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Francie) (zástupce: A. Salerno, avocat)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupkyně: M. Ecker a S. Alves, zmocněnkyně)

Předmět věciNávrh na zrušení jednak rozhodnutí, podle něhož má žalobkyně trvalé bydliště v Lucembursku, a jednak rozhodnutí, kterým se oznamuje změna důchodových práv žalobkyně a zrušuje opravný koeficient pro Francii od 1. ledna 2010.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Maria Luisa Cortivo ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.