Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 7. novembra 2013 – Cortivo/Parlament

(vec F-52/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Opravný koeficient – Členský štát bydliska – Pojem – Hlavné bydlisko – Bydlisko rozdelené medzi dva členské štáty – Doklady – Legitímna dôvera)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Francúzsko) (v zastúpení: A. Salerno, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: M. Ecker a S. Alves, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veciNávrh na zrušenie na jednej strane rozhodnutia, ktorým sa za hlavné bydlisko žalobkyne stanovuje Luxemburg, a na druhej strane rozhodnutia, ktoré obsahuje oznámenie o zmene práv žalobkyne na dôchodok a ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2010 zrušuje opravný koeficient pre FrancúzskoVýrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.Maria Luisa Cortivo znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament.