Language of document :

Personaldomstolens dom av den 7 november 2013 – Cortivo mot Europaparlamentet

(Mål F-52/12)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Korrigeringskoefficient – Bosättningsmedlemsstat – Begrepp – Stadigvarande bosättning – Bosättning i två medlemsstater – Bestyrkande handlingar – Berättigade förväntningar)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Frankrike) (ombud: advokaten A. Salerno)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Ecker och S. Alves)

Saken

Talan om ogiltigförklaring dels av beslutet om fastställande av att sökandens stadigvarande bosättning är i Luxemburg, dels av ett beslut som innehåller ett meddelande om ändring av sökandens pensionsrättigheter och om upphörande av tillämpning av korrigeringskoefficienten för Frankrike från och med den 1 januari 2010.

Domslut

Talan ogillas.

Maria Louisa Cortivo ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostander.

____________

____________

(1 ) EUT C 200, 7.7.2012, s. 22.