Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. března 2013 – Possanzini v. Frontex

(Věc F-124/11)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci agentury Frontex – Dočasný zaměstnanec – Hodnotící zpráva obsahující negativní posouzení hodnotitele, s nímž nebyla dotčená osoba seznámena – Neprodloužení smlouvy na dobu určitou – Rozhodnutí založené na názoru hodnotitele – Práva obhajoby – Porušení – Spor majetkoprávní povahy – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Daniele Possanzini (Pisa, Itálie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (zástupci: S. Vuorensola a H. Caniard, zmocněnci, ve spolupráci s D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým bylo zrušeno rozhodnutí prodloužit pracovní smlouvu na dobu určitou uzavřenou s žalobkyní.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 28. března 2011 neprodloužit pracovní smlouvu uzavřenou s M. Possanzini na dobu určitou, přijaté výkonným ředitelem Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, se zrušuje Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie se ukládá vyplatit M. Possanzini částku 5 000 eur jakožto náhradu škody. Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené M. Possanzini.