Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 – CN/Rada

(vec F-84/12)1

(Verejná služba – Článok 78 služobného poriadku – Posudková komisia – Lekárska správa – Lekárske údaje psychiatrickej a psychologickej povahy – Lekárske tajomstvo – Prístup – Žaloba o neplatnosť – Žaloba o náhradu škody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CN (Brumath, Francúzsko) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J. Herrmann a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa žalobcovi zamieta priamy prístup ku konečnej správe obsahujúcej závery posudkovej komisie a prístup k diagnóze tretieho lekára tejto komisieVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    CN znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Rada Európskej únie.