Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 17. oktoobri 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-145/12)

(Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Hagiavaldus, mis esitati faksi teel hagi esitamise tähtaja jooksul, mida oli seoses suurte vahemaadega pikendatud kümne päeva võrra – Kümne järgneva päeva jooksul posti teel esitatud hagiavaldus – Asjaolu, et need ei kattu täielikult – Hilinenult esitatud hagi)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus tema invaliidsuspension ümber hinnata.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda.