Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 17 octombrie 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-145/12)

[Funcție publică – Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură – Cerere introdusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii majorat cu termenul pentru considerente de distanță de zece zile – Cerere depusă prin poștă în cele zece zile următoare – Lipsa identității între una și cealaltă – Tardivitate a acțiunii]

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)Pârâtă: Comisia EuropeanăObiectulCerere de anulare a deciziei de respingere a cererii reclamantului de revalorizare a pensiei sale de invaliditateDispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată.