Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. októbra 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-145/12)

(Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote stanovenej pre podanie žaloby predĺženej o lehotu desiatich dní z dôvodu vzdialenosti – Žaloba odoslaná poštou v nasledujúcich desiatich dňoch – Nedostatok zhody medzi obidvoma žalobami – Oneskorené podanie žaloby)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)Žalovaná: Európska komisiaPredmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu o valorizáciu jeho invalidného dôchodkuVýrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.2.    Pán Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania.