Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 17. oktobra 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-145/12)

(Javni uslužbenci – Člen 34(1) in (6) Poslovnika – Tožba, vložena prek faksa v roku za vložitev tožbe, podaljšanem za deset dni zaradi oddaljenosti – Tožba, vložena po pošti v naslednjih desetih dneh – Neenakost med njima – Prepozna vložitev tožbe)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisijaPredmetPredlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za revalorizacijo njene invalidske pokojnine.Izrek1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške.