Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 2 декември 2013 г. — Pachtitis/Комисия

(Дело F-49/12)

(Публична служба – Конкурс на общо основание EPSO/AD/77/06 – Достъп до документи – Молба за достъп до отговорите на тестовете за достъп – Анулиране на резултатите от тестовете – Липса на правен интерес – Липса на основание за произнасяне)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Dimitrios Pachtitis (Атина, Гърция) (представители: първоначално от  P. Giatagantzidis и K. Kyriazi, адвокати, впоследствие от  P. Giatagantzidis и A. Féréti, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално от J. Currall и I. Chatzigiannis, впоследствие от J. Currall и D. Triantafyllou)

Встъпили страни в подкрепа на жалбоподателя: Република Гърция (представители: E.-M. Mamouna и K. Boskovits)Кралство Швеция (представители: A. Falk и S. Johannesson) Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) (представители: H. Hijmans)ДиспозитивЛипсва основание за произнасяне по жалбата.Г-н  Pachtitis и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.Република Гърция, Кралство Швеция и Европейският надзорен орган по защита на данните понасят направените от тях съдебни разноски.