Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 2. prosince 2013 – Pachtitis v. Komise

(Věc F-49/12)

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení EPSO/AD/77/06 – Přístup k dokumentům – Žádost o přístup k odpovědím týkajícím se vstupních testů – Zrušení výsledků testů – Nedostatek právního zájmu na podání žaloby – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Dimitrios Pachtitis (Atény, Řecko) (zástupci: původně P. Giatagantzidis a K. Kyriazi, poté P. Giatagantzidis a A. Féréti, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně J. Currall a I. Chatzigiannis, poté J. Currall a D. Triantafyllou, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalobce: Řecká republika (zástupci: E.-M. Mamouna a K. Boskovits, zmocněnci)Švédské království (zástupci: A. Falk a S. Johannesson, zmocněnkyně) Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) (zástupce: H. Hijmans, zmocněnec)Výrok usneseníO žalobě již není třeba rozhodnout.D. Pachtitis a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.Řecká republika, Švédské království a Evropský inspektor ochrany údajů, vedlejší účastníci, ponesou vlastní náklady řízení.