Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 2. december 2013 – Pachtitis mod Kommissionen

(Sag F-49/12)

(Personalesag – den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/77/06 – aktindsigt – begæring om at opnå indsigt i svarene i adgangsprøverne – annullation af resultaterne af prøverne – manglende søgsmålsinteresse – ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Dimitrios Pachtitis (Athen, Grækenland) (først ved advokaterne P. Giatagantzidis og K. Kyriazi, derefter ved advokaterne P. Giatagantzidis og A. Féréti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Currall og I. Chatzigiannis, derefter ved J. Currall og D. Triantafyllou, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgeren: Den Hellenske Republik (ved E.-M. Mamouna og K. Boskovits, som befuldmægtigede), Kongeriget Sverige (ved A. Falk og S. Johannesson, som befuldmægtigede) og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) (ved H. Hijmans, som befuldmægtiget)

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

Dimitrios Pachtitis og Europa-Kommissionen bærer hver deres egne omkostninger.

Den Hellenske Republik, Kongeriget Sverige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som intervenienter, bærer hver deres egne omkostninger.