Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu kümnenda koja esimehe 2 detsembri 2013. aasta määrus – Pachtitis versus komisjon

(kohtuasi F-49/12)

(Avalik teenistus – Avalik konkurss EPSO/AD/77/06 – Juurdepääs dokumentidele – Eelvaliku testi vastustele juurdepääsu saamise nõue – Testi tulemuste tühistamine – Põhjendatud huvi puudumine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Dimitrios Pachtitis (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid P. Giatagantzidis ja K. Kyriazi, hiljem advokaadid P. Giatagantzidis ja A. Féréti)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. J. Currall ja I. Chatzigiannis, hiljem MM. J. Currall ja D. Triantafyllou)

Hageja toetuseks menetlusse astujad: Kreeka Vabariik (esindajad: E.-M. Mamouna ja M. K. Boskovits)

Rootsi Kuningriik (esindajad: A. Falk ja S. Johannesson)

Euroopa andmekaitseinspektor (CEPD) (esindajad: M. H. Hijmans)

Resolutsioon

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

Jätta D. Pachtitise ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.

Jätta menetlusse astujate Kreeka Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ja Euroopa andmekaitseinspektori kohtukulud igaühe enda kanda.