Language of document :

Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2013. gada 2. decembra rīkojums – Pachtitis/Komisija

(lieta F-49/12)

Civildienests – Atklātais konkurss EPSO/AD/77/06 – Piekļuve dokumentiem – Pieteikums par piekļuvi pielaišanas testu atbildēm – Testa rezultātu atcelšana – Intereses celt prasību neesamība – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Dimitrios Pachtitis (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji – E.-M. Mamouna un M. K. Boskovits)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji J. Currall un I. Chatzigiannis, vēlāk J. Currall un D. Triantafyllou)

Dalībnieki, kas iestājās lietā: Grieķijas Republika (pārstāvji – E.-M. Mamouna un K. Boskovits)

Zviedrijas Karaliste (pārstāvji – A. Falk un S. Johannesson) Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (CEPD) (pārstāvis – H. Hijmans)Rezolutīvā daļa:izbeigt tiesvedību par prasību;D. Pachtitis un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus paši;Grieķijas Republika, Zviedrijas Karaliste un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs – personas, kas iestājās lietā – sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.