Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 2. decembra 2013 – Pachtitis/Komisia

(vec F-49/12)

(Úradníci – Verejné výberové konanie EPSO/AD/77/06 – Prístup k dokumentom – Žiadosť o prístup k odpovediam na prístupových testoch – Zrušenie výsledkov testov – Nedostatok záujmu na konaní – Zastavenie konania)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Dimitrios Pachtitis (Atény, Grécko) (v zastúpení: pôvodne P. Giatagantzidis a K. Kyriazi, neskôr P. Giatagantzidis a A. Féréti, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Currall a I. Chatzigiannis, neskôr J. Currall a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí vstúpili do konania na podporu žalobcu: Helénska republika (v zastúpení: E.-M. Mamouna a K. Boskovits, splnomocnení zástupcovia), Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk a S. Johannesson, splnomocnené zástupkyne), Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) (v zastúpení: H. Hijmans, splnomocnený zástupca)Výrok1.    Konanie sa zastavuje.2.    Pán Pachtitis a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.3.    Helénska republika, Švédske kráľovstvo a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, vedľajší účastníci konania, znášajú svoje vlastné trovy konania.