Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 2 december 2013 – Pachtitis mot kommissionen

(Mål F-49/12)

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov EPSO/AD/77/06 – Tillgång till handlingar – Begäran om tillgång till svaren på frågorna i tillträdesproven – Ogiltigförklaring av provresultaten – Berättigat intresse av att få saken prövad saknas – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Dimitrios Pachtitis (Aten, Grekland) (ombud: inledningsvis advokaterna P. Giatagantzidis och K. Kyriazi, därefter advokaterna P. Giatagantzidis och A. Féréti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och I. Chatzigiannis, därefter J. Currall och D. Triantafyllou)

Parter som har intervenerat till stöd för sökandens yrkanden: Republiken Grekland (ombud: E.-M. Mamouna och K. Boskovits)

Konungariket Sverige (ombud: A. Falk och S. Johannesson)

Europeiska datatillsynsmannen (ombud: H. Hijmans)

Avgörande

Det saknas anledning att döma i saken.

Dimitrios Pachtitis och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

Republiken Grekland, Konungariket Sverige och Europeiska datatillsynsmannen, som har intervenerat i målet, ska bära sina rättegångskostnader.