Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 16. september 2014 – Höpcke mod Kommissionen

(Sag F-46/12) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AST/111/10 – ikke opført på reservelisten – instruktion i at udarbejde en tekst af minimumslængde – manglende overholdelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Dagmar Höpcke (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AST/111/10 trufne afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over beståede ansøgere i forbindelse med denne udvælgelsesprøve

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Dagmar Höpcke bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 184 af 23.6.2012, s. 25.